Som

Som la Fundació Educativa Franciscana Ana Mogas.

Som una Fundació Educativa on els NENS, NENES i JOVES de les nostres escoles busquen la seva felicitat i creixen en la seva dimensió humana, física, intel·lectual, social i espiritual, acompanyats per  PERSONES fidels al carisma de Maria Anna Mogas, compromeses amb la construcció d’un món millor i més sostenible.

La nostra acció educativa està fonamentada en la concepció cristiana de la persona, del món i de la història, participant en la missió evangelitzadora de l’Església. Per això els nostres Projecte Educatiu i l’actual Pla estratègic Institucional està inspirat en Crist i el seu Evangeli.

En el nostre Projecte Educatiu tenen cabuda tots els nens, nenes o joves  independentment de l’etapa educativa que hagin de cursar. Tenint en compte les característiques dels centres, la nostra oferta educativa difereix. Tots els centres ofereixen les etapes educatives d’ensenyament obligatori, és a dir, Educació Infantil, Primària i Secundària, optant pel concert educatiu de totes les seves aules, de manera que totes les  famílies pugui accedir, en igualtat de condicions, a la formació educativa ofertada. D’altra banda, d’acord amb el nostre compromís de servir a la societat, oferim en alguns dels nostres centres educatius, educació infantil de Primer Cicle i Batxillerat i ens comprometem a sol·licitar l’autorització i el concert de Formació Professional Bàsica, Grau Mitjà i Grau superior, obrint el ventall d’oportunitats per als nostres joves que es troben escolaritzats en els nostres centres, així com rebre a altres alumnes les famílies dels quals estiguin interessades a conèixer i compartir el nostre estil educatiu, basat en l’atenció personalitzada i afavorint la inclusió i l’atenció a la diversitat.

Els docents dels nostres centres conformen un valor inestimable i diferencial. Persones formades i amb vocació amb un perfil cristià i franciscà, que interpreta els signes dels temps i capta els interessos dels nostres alumnes per a proposar alternatives educatives i metodologies innovadores.

Missió

“L’acció educativa integral en fidelitat a l’estil franciscà de Maria Anna Mogas”

La nostra Missió és la d’educar a nens i joves en els centres educatius distribuïts per diferents comunitats educatives del territori nacional, fidels a l’estil franciscà i al carisma de la nostra fundadora, María Ana Mogas Fontcuberta. Per a això tenim com a referència dos documents que són la base del nostre ideari de centre; la Proposta Educativa, aprovada el 2003 i la seva concreció, el Projecte Educatiu Evangelitzador, que anima a tota la comunitat educativa a la participació en la pastoral del nostre centres.

Visió

Alumnes

Competents, íntegres, solidaris, coherents i compromesos
Serem escoles que sastisfaran contínuament i de forma personalitzada les necessitats educatives dels nostres alumnes dins d'un entorn càlid i acollidor, perquè siguin persones competents, obertes a altres cultures, íntegres, solidàries, coherents i compromeses amb la transformació de la societat i la seva sostenibilitat des de els valors franciscans.

Famílies

Implicades, satisfetes i participatives
Des del Projecte Educatiu que compartim, aconseguirem augmentar la satisfacció i implicació de les nostres famílies propiciant la seva participació en la vida de les nostres escoles.

Escoles

Responsables, col·laboratives, sòlides i respectuoses
Imatge Institucional basada en la responsabilitat social, el servei a la persona, la defensa de la vida i el respecte al medi ambient a través d'estratègies de comunicació que afavoreixen la col·laboració i l'aliança amb altres institucions. Excel·lència i eficàcia en la nostra gestió. Consecució dels objectius estratègics i eficients en l'ús dels recursos per a aconseguir-los.

Organització

Sólida, garant i sostenible
La Fundació Educativa Franciscanes Ana Mogas dota de solidesa i continuïtat al procés de direcció sistèmic per a les escoles d'Espanya, amb la finalitat fonamental de garantir la missió dels mateixos i la seva sostenibilitat sota criteris d'eficiència.

Equip

Creatiu, compromès, proper i col·laboratiu
Millorem continuament les competències estratègiques dels nostres equips, constituïts per persones creatives i compromeses amb la innovació educativa i les TAC, que participen i animen la Missió Compartida i que conformen un grup humà en un clima de proximitat i col·laboració.

Valors

Defineixen el marc jurídic que expressa la identitat a la Fundació, les seves finalitats, destinataris i activitats, així com la seva organització, forma de govern i règim econòmic. Precisa també la seva relació i acords amb la Congregació com a entitat fundadora.

 1. Escola cristiana i franciscana al servei de la societat

 1. Proposta d’educació
  1. Al servei de la persona fraterna, defensora de la vida, creativa, responsable, alegre, austera, defensora de la pau i oberta a la transcendència.
  2. Per a construir una societat més fraterna i solidària, més participativa i democràtica, més justa, humanitzadora, crítica i creativa.
  3. Des d’un Projecte Evangelitzador que expressa una manera de ser i estar en el món, manté un diàleg fe-cultura-vida, promou la iniciació i integració en la comunitat cristiana.
  4. Amb una pedagogia franciscana a l’estil de María Ana Mogas, centrada en l’alumne, que prioritza la creació d’un “ambient”, donant resposta als desafiaments de la realitat canviant de manera creativa i innovadora i valorant la pedagogia de la presència.
 1. Comunitat educativa
  1. Que integra amb estil fratern a alumnes, educadors, famílies, col·laboradors, antics alumnes i germanes franciscanes.
  2. Fomenta el sentit de pertanyia i de corresponsabilitat
  3. Anima a la participació
  4. Impulsa la formació permanent

 1. Participació a la gestió
  1. A Missió Compartida laics i germanes, educadors i famílies.
  2. Amb un estil de direcció propi, participatiu, orientador, animador i organitzador, que propicia la formació permanent.
 1. Escola franciscana Anna Mogas

María Ana Mogas veu la situació de marginació de la dona en el seu temps i sent la crida de Déu a donar una resposta a través de l’educació a nenes i joves.

Així neix la seva primera escola a Ripoll 1850, amb un estil educatiu propi. Al servei d’aquesta missió neix la Congregació de Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor.

 1. Escola amb identitat cristiana

Maria Anna, va obrint centres educatius, primer a Catalunya, després en la resta d’Espanya, escoles d’Església dins de la família franciscana, que busquen l’educació integral de la persona desenvolupant totes les seves capacitats en obertura oberta a la transcendència.

 “Allà on se’ns necessiti”, ha estat sempre el criteri per a obrir noves presències, que avui s’estenen per dotze països d’Europa, Amèrica i Àfrica.

 1. Innovació educativa

Per a donar una resposta adequada i de qualitat a les canviants necessitats, les nostres escoles fan de la innovació educativa i la formació dels educadors, cristians i franciscans, pilars imprescindibles per a portar endavant la nostra Proposta Educativa i el Projecte Educatiu Evangelitzador.

Avui en missió compartida germanes i laics, educadors i famílies, en un continu diàleg-fe-cultura-vida des d’una comunitat cristiana.

 1. Fundació Educativa

La Fundació va ser creada per les Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor, el 21 de desembre de 2017, per a continuar la missió educadora que María Ana mantenint les seves intuïcions i estil.

Integra a totes les escoles  d’Espanya i està oberta a la incorporació d’altres centres o activitats educatives concordes a la finalitat fundacional.

Forma part de la Família carismàtica de María Ana i té com a entitats germanes: La Congregació FMMDP, l’Associació de laics María Ana Mogas, LADESOL, Grups de Voluntariat, escoles  i altres iniciatives educatives de la Congregació.