Batxillerat

"Pel teu futur"

Aposta clara i decidida per una ensenyament de qualitat.

Modalitats

L’objectiu d’aquesta etapa és enllaçar els ensenyaments de secundària obligatòria (ESO) amb els estudis universitaris, la formació professional de grau superior o l’entrada al món laboral amb una millor preparació cultural.

Al llarg d’aquests dos cursos es consoliden alguns continguts de l’etapa anterior, però també s’inicia un procés d’aprenentatge de continguts nous i de noves matèries per tal que l’alumnat assoleixi les capacitats, habilitats, competències i estratègies d’aprenentatge que exigeix l’ensenyament postobligatori. Seguir el Batxillerat requereix uns hàbits d’estudi i certa capacitat de treballar amb continguts abstractes que no tenen una aplicació pràctica immediata. A l’escola, alhora, acompanyem els alumnes en el seu creixement personal amb l’objectiu que desenvolupin la seva responsabilitat i autonomia.

A l’Escola Valldaura oferim:

 

Us adjuntem els itineraris curriculars que cursen actualment els nostres alumnes, amb el benentès que hi poden haver canvis de cara al curs vinent.

Batxillerat Dual

“DIPLOMA DUAL / HIGH SCHOOL DIPLOMA”

En la missió de potenciar el batxillerat i aprofundir el multilingüisme des de l’escola, hem signat un conveni amb Academica Corporation, la principal institució de gestió educativa dels Estats Units i líder en educació virtual, amb més de 180 escoles, més de 100.000 alumnes presencials i 10.000 de virtuals.

Mitjançant aquest conveni, volem implementar un nou programa extraescolar de doble titulació de Batxillerat espanyol i nord-americà per a alumnes a partir de 2n d’ESO.

Gràcies a aquest programa, els nostres alumnes de 2n, 3r, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat podran estar matriculats a l’escola i simultàniament en un High School als EUA, cursant ambdós estudis alhora.

El programa es realitza online. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits nord-americans, que, juntament a la convalidació dels seus estudis a l’escola, els farà aconseguir, a més de la titulació obtinguda a l’escola, la titulació nord-americana de High School.
Són molts els valors i els avantatges que el Diploma Dual aporta als alumnes, entre les quals destaquen els tres objectius principals del programa:
– Immersió lingüística: Tot el programa es duu a terme en anglès des del primer moment, i ofereix un contacte constant i directe amb els EUA
– Immersió tecnològica: 100% online, permet als alumnes treballar i desenvolupar-se en un entorn de futur, totalment digital.
– Immersió personal: Afavoreix un gran nivell d’autonomia, responsabilitat i maduresa en la gestió del treball.