Batxillerat

"Pel teu futur"

Aposta clara i decidida per una ensenyament de qualitat.

L’Escola Valldaura treballa per obtenir el màxim potencial acadèmic i personal dels nostres alumnes de Batxillerat amb un treball en valors i acadèmic exhaustiu. Volem que els nostres alumnes responguin als reptes no només de la societat actual sinó que també de la futura creant una societat millor plena d’oportunitats.

Per donar resposta als seus interessos i objectius oferim als nostres alumnes quatre modalitats

Centre concertat

L’Escola Valldaura és un centre amb el Batxillerat concertat amb una quota mensual competitiva que inclou:

 • Fem un seguiment personalitzat de l’alumne per donar resposta als seus interessos acadèmics i professionals
 • Tenim el 100% d’alumnes aprovats a les PAU els darrers anys amb un elevat número d’alumnes presentats.
 • Apostem per la flexibilitat en la tria de matèries de modalitat obligatòria (possibilitat de cursar alhora matemàtiques i matemàtiques CCSS)
 • Oferim la possibilitat de cursar dues matèries a cada curs a través de l’IOC
 • Reforçem el currículum de llengües amb dues hores més que consoliden els continguts de llengua catalana, llena castellana i llengua anglesa.
 • Orientem i preparem les proves PAP d’Educació (Proves d’Aptitud Professional) que demanen alguns graus universitaris com a requisit d’admissió amb percentatges d’aprovats molt superiors a la mitjana.
 • 32 hores lectives setmanals amb classes de 60 minuts.
 • Treballs individuals amb temàtiques obertes que respecten els interessos personals i acadèmics dels alumnes
 • Inici a 1r curs i presentació escrita i oral a 2n amb calendari d’entregues
 • Seguiment individual tutoritzat
 • Exposicions orals obertes a les famílies
 

L’Escola Valldaura treballa coordinadament amb diversos professionals per tal de que els nostres alumnes tinguin el millor assessorament acadèmic i personal

 • Tutories individualitzades
 • Comunicació amb les famílies presencial i online
 • Activitats de cohesió de grup
 • Departament d’orientació del centre
 • Xerrades amb Universitats públiques i privades i amb centres de Formació Professional i visita al Saló de l’Ensenyament
 • Acompanyament a les PAU i preinscripció universitària.
 • Les nostres aules estan dotades de suport digital que permet un treball tant autònom com guiat amb eines digitals diverses.
 • Els nostres alumnes tenen un correu electrònic propi institucional que els permet accedir a totes les possibilitats de l’entorn d’aprenentatge Google Workspace for Education
 • Cada alumne disposa d’un Chromebook personal de l’escola per a ús acadèmic
 • Escola Valldaura és centre col·laborador de l’IOC (Institut Obert de Catalunya) i com a tal els nostres alumnes poden cursar fins a dues matèries diferents per curs ( com podria ser una quarta matèria de modalitat a primer en lloc d’una matèria optativa).
 • Les matèries de l’IOC es cursen dins de l’horari escolar i amb  la supervisió i acompanyament de docents de l’escola.

“DIPLOMA DUAL / HIGH SCHOOL DIPLOMA”

 • En la missió de potenciar el batxillerat i aprofundir el multilingüisme des de l’escola, hem signat un conveni amb Academica Corporation, la principal institució de gestió educativa dels Estats Units i líder en educació virtual, amb més de 180 escoles, més de 100.000 alumnes presencials i 10.000 de virtuals.
 • Mitjançant aquest conveni, volem implementar un nou programa extraescolar de doble titulació de Batxillerat espanyol i nord-americà per a alumnes a partir de 2n d’ESO.
 • Gràcies a aquest programa, els nostres alumnes de 2n, 3r, 4t d’ESO i 1r de Batxillerat podran estar matriculats a l’escola i simultàniament en un High School als EUA, cursant ambdós estudis alhora.
 • El programa es realitza online. Els alumnes hauran de cursar un total de 6 crèdits nord-americans, que, juntament a la convalidació dels seus estudis a l’escola, els farà aconseguir, a més de la titulació obtinguda a l’escola, la titulació nord-americana de High School.
  Són molts els valors i els avantatges que el Diploma Dual aporta als alumnes, entre les quals destaquen els tres objectius principals del programa:
  – Immersió lingüística: Tot el programa es duu a terme en anglès des del primer moment, i ofereix un contacte constant i directe amb els EUA
  – Immersió tecnològica: 100% online, permet als alumnes treballar i desenvolupar-se en un entorn de futur, totalment digital.
  – Immersió personal: Afavoreix un gran nivell d’autonomia, responsabilitat i maduresa en la gestió del treball.
 
 • Preparació dels alumnes de batxillerat per a les proves d’anglès de Cambridge: B2 First (FCE) i C1 Advanced (CAE).
 • Tots els alumnes reforcen la seva competència oral amb un Auxiliar de Conversa nadiu.
 • Realització de les proves al propi centre.