Llengües Estrangeres

Llengües estrangeres

L’Escola d’Idiomes ACTIVA-VALLDAURA és l’acadèmia de llengües de l’Escola Valldaura que proporciona l’oportunitat als alumnes d’aprendre i millorar el domini de llengües estrangeres sense moure’s de l’escola.

S’organitza en col·laboració amb ACTIVA, empresa especialitzada en l’ensenyament i aprenentatge d’idiomes, utilitzant una metodologia pròpia amb caràcter lúdic i basada en activitats interactives i participatives.

L’Escola d’Idiomes pretén ser un espai per a posar en pràctica allò après, reforçar-ho i ampliar-ho, donant especial importància a l’expressió i comprensió oral.

Les característiques de l’Escola d’idiomes són les següents:

 • Classes impartides íntegrament en la llengua estrangera
 • Professorat qualificat i lector natiu
 • Seguiment personalitzat de l’alumne/a
 • Material específic ESCOLA D’IDIOMES:
  • Carpeta per arxivar
  • Quadern per a activitats
  • Llibre de l’alumne
 • Recursos audiovisuals i material de suport
 • Esdeveniments i activitats periòdiques amb un lector natiu

Podeu contactar amb ACTIVA accedint al web