Educació Primària

"Un pas endavant"

Aposta clara i decidida per un ensenyament de qualitat.

Amb una metodologia activa i innovadora, potenciem el creixement integral de l’alumne, posant en valor les seves necessitats personals. El nostre objectiu és donar als nostres alumnes les eines necessàries per arribar a ser competents per la vida. Centrant-nos en una atenció personalitzada segons les necessitats individuals de cada infant, activant les mesures de reforç necessàries davant possibles dificultats d’aprenentatge, per tal d’assolir l’èxit escolar. Atenem l'adquisició d'aprenentatges instrumentals i significatius, i també posem especial atenció al desenvolupament de les habilitats socials i cognitives, al mateix temps que potenciem l’adquisició de les competències bàsiques. Els Departament d’Orientació del centre realitza un assessorament i seguiment dels alumnes, oferint el reforç necessari en les hores de GAH i en la Tutoria Individualitzada. El nostre projecte de creixement humà i cristià, unit a una escola participativa i de qualitat, respon de manera creativa i plural als canvis constants de la societat en la que vivim. Ensenyant des de petits les tècniques de treball cooperatiu, els alumnes adquireixin uns bons hàbits de treball. Com a escola concertada, al Valldaura oferim cinc hores assignatures complementàries que amplíen la tasca educativa. Centrem aquestes hores en potenciar l’educació emocional dels alumnes, potenciant també la robòtica, l’aprenentatge de les eines de l’entorn GSuite (Google for Education), fent ús dels chromeebooks i Ipads. Al llarg del curs es realitzen sortides culturals lligades als projectes i aprenentatges treballats a l’aula. Als cursos de 2n, 4t i 6è els alumnes marxen de colònies. Està estructurada en 3 cicles de 2 anys de durada cadascun, que comprèn les edats entre els 6 i els 12 anys.

Projectes a l'Educació Primària

Es celebren les festivitats més significatives, amb l’ objectiu d’apropar la cultura al centre: Halloween, Thanksgivingday, Saint Valentine’s… 

Es treballen les rutines de classe aplicant la metodologia Phonics, per tal d’afavorir una bona pronunciació dels sons en llengua anglesa. 

A Primària s’imparteixen assignatures curriculars i complementàries en anglès:

CURS

CURRICULAR

HORES

  1. COMPLEMENTÀRIA

HORES

TOTAL D’HORES SETMANALS

1r

Anglès

2 h

Learning more

1h

 

Anglès

2 h

Project English

1h

6 HORES

2n

Anglès

2 h

Learning more

1h

 

Anglès

2 h

Project English

1h

6 HORES

3r

Anglès

2 h

Express Cambridge

1h

 

Anglès

2 h

Project English

1h

6 HORES

4t

Anglès

2h

Project English

1h

3 HORES

Anglès

2’5h

Express Cambridge

1h

 

Project English

1h

4’5 HORES

Anglès

2’5h

Project English

1h

 

Express 

1h

4’5 HORES

A l’escola comptem amb el servei de l’auxiliar de conversa. Es tracta d’una persona nativa que dedica unes hores amb cada grup classe, per tal de potenciar l’expressió i la comprensió oral dels nostres alumnes.

La metodologia que utilitza és força lúdica, ja que fa ús de jocs, converses de temes atractius, material fungible, cançons, recursos TIC, etc. L’auxiliar de conversa treballa amb els alumnes en petits grups de manera que tots tinguin un aprenentatge adequat a les seves necessitats. També participa en la  preparació als alumnes, pels exàmens orals de les proves de certificació oficial de Cambridge.

Aquest servei va destinat a tots els alumnes de l’escola des de P4 d’Infantil fins a 2n de Batxillerat.

Com Escola Multilingüe que som des de 2011, els nostres alumnes tenen la possibilitat d’obtenir els certificats oficials de Cambridge que certifiqui el seu nivell d’anglès.

Dins de l’horari lectiu, es prepara als alumnes de 3r d’EP i 5è d’EP  pels exàmens de certificació Cambridge (YLE Exams), oferint l’oportunitat d’obtenir el nivell STARTER o MOVERS. Aquests exàmens es duen a terme a l’escola al mes de juny.

Aquest any iniciem el projecte dels Ukeleles a l’etapa de Primària, a l’assignatura de música per tal de potenciar l’educació artística dels nostres infants.

Els alumnes de 4t, 5è i 6è aprenen a tocar l’instrument, tot llegint les partitures, aprenent a fer acords, ritmes i melodies, acompanyaments per poder cantar mentre toquen i coordinant-se amb la resta de companys a través de l’escolta, la paciència i l’esforç. És tot un repte però el procés serà molt divertit i enriquidor!

Cada any els alumnes de 1r són rebuts a la nova etapa pel seus amics grans, els alumnes de 5è. Així, al llarg de l’any són nombrosos els moments que comparteixen, fent un acompanyament mútu a la seva estada a Primària.

Es troben per fer moments de lectura, per anar plegats a la gimkana de la primera sortida del curs, es regalen detalls per Nadal, es preparen manualitats,…  Comparteixen experiències del seu dia a dia, creixen plegats.

En aquests dos anys d’acompanyament es creen vincles d’amistat sincers, enriquidors per grans i petits,  que perduren al llarg del anys.

Des d’ Emocions es pretén que l’alumne sigui capaç de reconèixer les emocions bàsiques com l’alegria, tristesa, ràbia i calma. Descobreixi les sensacions físiques que ens fan sentir les emocions. Fomentem la comunicació entre els companys/es per tal d’aconseguir una bona empatia entre ells/es, compartint sentiments que senten en determinades situacions. S’ adquireixen habilitats per comunicar-se de manera assertiva amb els altres i amb un mateix i descobreixen estratègies per resoldre els conflictes. Es descobreixen estratègies per resoldre els conflictes de manera dialogada i respectuosa. També es busca desenvolupar l’autoconeixement, l’autoestima i l’autonomia personal per regular el propi comportament.

Com escola concertada, a Primària s’ofereixen cinc hores setmanals d’ assignatures complementàries, que es dediquen a reforçar i potenciar el desenvolupament integral de l’alumne.

CICLE INICIAL – 1r i 2n

1h Emocions
1h Connectem
1h Club de lectura
1h Learning more
1h Project English

CICLE MITJÀ
 
3r EP:
1h Sons i Ritmes
1h Espai i forma
1h Club de lectura
1h Express Cambridge
1h Project English

4t EP:
1h Sons i Ritmes
1h Espai i forma
1h Club de lectura
1h Project English
1h STEAM
CICLE SUPERIOR
 
5è EP:
1h Escacs
1h Espai i forma
1h STEAM
1h Express Cambridge
1h Project English

6è EP:
1h Escacs
1h Espai i forma
1h STEAM
1h Express
1h Project English