Educació Infantil

"El meu fill ja va a l'escola"

Aposta clara i decidida per un ensenyament de qualitat.

Des dels primers anys, amb programes d'estimulació primerenca (Ulisses), potenciem el desenvolupament cognitiu dels nostres alumnes. Creem un ambient d'aula ric en estímuls, potenciant la creativitat dels nens i els ajudem per tal que es sentin més feliços. El nostre Equip d'Orientació, amb plans de Logopèdia, Recuperació i Psicomotricitat, recolza en tot moment la nostra labor. L'ús de la informàtica des dels tres anys, l'anglès (iniciant-se en el multilingüisme), el desenvolupament musical, la iniciació en despertar religiós i un estil pedagògic actiu, completen juntament amb una acció tutorial acurada i personalitzada, el desenvolupament dels valors de l'evangeli plasmats en el nostre Caràcter Propi una oferta educativa que pretén el desenvolupament integral de la persona.