Educació Infantil

"El meu fill ja va a l'escola"

Aposta clara i decidida per un ensenyament de qualitat.

L’educació Infantil és una etapa escolar determinant en la formació de la persona. És un període extraordinari caracteritzat per la gran capacitat d’assimilar i d’aprendre. A la nostra escola donem les eines necessàries perquè els nostres alumnes puguin desenvolupar les capacitats que els faran créixer acadèmicament i com a persones, sempre en un ambient proper i humà. El Departament d’Orientació del centre assessora i recolza el seguiment dels alumnes durant el seu procés maduratiu. Amb programes d'estimulació primerenca, potenciem el desenvolupament cognitiu dels nostres alumnes, així com la capacitat per raonar, per organitzar-se i per crear. Creem un ambient d'aula ric en estímuls, potenciant la creativitat dels nens i els ajudem per tal que es sentin més feliços. Treballem globalment els conceptes de les tres àrees de coneixement a través de l’observació, l’escolta, la manipulació, l’experimentació i la creativitat. El treball per projectes constitueix un eix vertebrador del procés d’ensenyament/aprenentatge a educació infantil. Promovem la cooperació com a metodologia de treball. L'ús de les noves tecnològies des dels tres anys, l'anglès (iniciant-se en el multilingüisme), el desenvolupament musical, la iniciació en despertar religiós i un estil pedagògic actiu, completen juntament amb una acció tutorial acurada i personalitzada, el desenvolupament dels valors de l'evangeli plasmats en el nostre Caràcter Propi una oferta educativa que pretén el desenvolupament integral de la persona.

Els espais són determinants per aconseguir els objectius educatius proposats. 

Quan l’ambient que envolta als infants genera benestar està facilitant que s’hi produeixi aprenentatge.

Els projectes ajuden als alumnes a aprendre, els motiva a descobrir i, assoleixen els conceptes a través d’un aprenentatge significatiu.

Es basa a oferir canals que puguin ajudar als nens i nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics.

El programa d’Estimulació primerenca pretén desenvolupar les possibilitats dels nens i nenes des de totes les seves vessants: social, emocional, física, intelectual…

Amb això aconseguim que l’infant adquireix una seguretat en si mateix que afavoreix el seu aprenentatge.

                          Estimulacio

 

L’Atelier és un espai creatiu i experimental; es proporciona als infants materials i situacions on desenvolupar la seva imaginació i intel·ligència.

Com escola concertada, a Infantil s’ofereixen cinc hores setmanals d’ assignatures complementàries, que es dediquen a reforçar i potenciar el desenvolupament integral de l’alumne.

  • I learn English. S’imparteixen, a tots els cursos d’Educació Infantil, 2 hores setmanals d’anglès.
  • Emociona’t. Activitat  orientada a millorar la capacitat d’Aprendre a pensar i comunicar; sempre des d’una vessant lúdica; al temps que s’inicia el treball de les emocions.
  • Il·lusiona’t amb el teatre. Es pretén donar molta importància al treball en grup, a la socialització, als valors, les emocions i els sentiments dels infants.
  • Mou-te amb la música. Potenciem del desenvolupament motor dels infants, alhora que donem molta importància a l’expressió del propi cos.

 

El temps d’esbarjo és moment de compartir, jugar i crear connexions entre els infants. 

Al nostre pati els nens i nenes poden experimentar al sorral, potenciar la seva motricitat, interioritzar valors com l’empatia, la solidaritat i el respecte envers els altres.

“L’educació és l’arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el món” Nelson Mandela

Un tret característic de l’etapa és la introducció a la robòtica mitjançant el  Coding Express de LEGO Education.

Aquest recurs permet als nens i nenes aprendre habilitats bàsiques de programació d’una manera lúdica, establint així la base per un adequat desenvolupament cognitiu.

Apropem els nens i nenes a l’entorn que els envolta; descobrint activament tots els recursos que ens ofereixen les entitats del barri.