Curs 2021 - 22

Objectiu del curs

"Junts per la pau"

Com cada any, volem comunicar-vos l’objectiu que donarà unitat a la nostra tasca educativa durent el curs 2021-22. Seguint els valors destacats dins la nostra Proposta Educativa, i que anem treballant de manera periòdica, ens correspon ara aprofundir en el valor de la PAU.

Com a membres d’una comunitat educativa que viu l’espiritualitat Franciscana i el carisma de Maria Anna tenim el compromís d’educar als nostres i a les nostres alumnes perquè siguin promotors de la Pau amb actituds de tolerància, diàleg i perdó, tal com queda recollit en la nostra Proposta Educativa (2.1 PE. pàg 15). És per això que alguns dels nostres projectes pastorals van encaminats a la conscienciació de la nostra comunitat educativa perquè es comprometi en la construcció de la Pau, fruit de la justícia, sortint a la trobada dels altres, especialment, dels més desfavorits.

“Buscar la Pau com un bé preciós i ser promotors de Pau personal i col·lectiva, comprometent-nos en la transformació del nostre entorn i contribuint a l'edificació d'un món més just i fratern.”

Objectius específics que hem de desenvolupar durant tot el curs:

Sensibilitzar a la comunitat educativa sobre la influència, en el panorama internacional, dels conflictes i les relacions de violència en els diferents de territoris del nostre món.

Promoure hàbits, conductes i actituds de tolerància, diàleg i perdó que erradiquen qualsevol manifestació de violència i que potencien la convivència com una fi cap a la consecució de la pau.

Implicar-nos en el respecte i en la cura de l’altre i de l’entorn físic, sentint-nos responsables del futur de la nostra Mare Terra.