El Nostre Model Pedagògic

La fundació, un carisma al servei de l'educació

El compromís amb l’educació cristiana de nens i joves ha ocupat un lloc important al llarg de la història de la Congregació.

En nombrosos llocs i amb diferents iniciatives les  germanes primer, i més tard, en unió amb els laics hem fet present el carisma rebut al servei de l’educació, fonamentalment en centres propis, caracteritzats en tot moment per un estil educatiu inspirat en la pràctica educativa de María Ana Mogas, adaptat a les diferents realitats per a donar resposta a les necessitats diferents dels seus destinataris.

Actualment aquest estil educatiu està definit a la nostra Proposta Educativa i al Projecte Educatiu Evangelitzador.

Trets específics de la nostra proposta educativa

“Escoles que es gestionen en Missió Compartida, amb un estil de direcció propi, sempre en Equip i que es distingeix per ser: participatiu, orientador, animador, organitzador i que propicia la formació permanent. ”

La nostra escola es defineix com a escola cristiana i franciscana, sempre fidel a l’estil de la nostra Fundadora que va inspirar la seva tasca educativa en valors franciscans, destacant la senzillesa i proximitat en les relacions i la creació d’un clima fratern d’alegria i austeritat en la comunitat educativa.

Des del dret de tota persona a una educació adequada a les seves capacitats, la nostra escola s’obre a tots els que desitgin aquest estil educatiu, optant per atendre preferentment els més desfavorits. Per a això, sempre que sigui possible, ens acollim al finançament públic. Volem així afavorir la igualtat d’oportunitats i evitar discriminacions per motius econòmics.

Una educació: