Acollida Matinal

Acollida Matinal

Per tal de donar resposta a les necessitats i col·laborar en la conciliació de la vida laboral i familiar, l’escola disposa del servei d’acollida matinal per aquelles famílies que necessiten deixar els seus fills al centre abans de l’horari lectiu.

De 8:00 a 9:00 l’escola estarà oberta per rebre els alumnes que necessitin aquest servei.

Les responsables del servei d’ Acollida Matinal són:

Yolanda Montoya

Rocío Castaño