Pastoral

María Ana Mogas

Maria Anna Mogas Fontcuberta (1827-1886) va ser la fundadora de les Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor. Des dels seus primers anys va professar un gran amor a la Verge, sota l’advocació de la Divina Pastora.

Encara que la seva existència no va ser fàcil, per la pèrdua primerenca dels seus pares, va rebutjar una vida de comoditat per a seguir la crida de Déu al seu servei en fidelitat al carisma de Sant Francesc d’Assís.

Dona inclinada a fer el bé, va destacar per les seves nombroses activitats socials, religioses i benèfiques.

El 1850 fundà les Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor, congregació que, en l’actualitat, s’estén per països de tres continents (Europa, Amèrica i Àfrica) amb labors educatives i d’atenció sanitària.

Amb confiança en l’oració, Maria Anna es deixa guiar pel Senyor per a anar fundant al llarg de la seva vida diferents Escoles.

El seu lema va ser “Estimeu-vos. Caritat, caritat veritable. Amor i sacrifici” i els valors de la seva proposta continuen vigents en les nostres Escoles.

El 6 d’octubre de 1996 va ser beatificada pel Papa Joan Pau II.

Sant Francesc d'Assís

(1182-1226) Fundador de l’Orde Franciscà, és una de les grans figures de la història de l’Església.

Fill d’un ric comerciant, va passar a viure en la més estricta pobresa i amb els Evangelis com a norma de vida.

Va ser canonitzat per l’Església en 1228 i la seva festivitat es celebra el 4 d’octubre.

Divina Pastora

La Verge, sota l’advocació de la Divina Pastora, des dels temps de la nostra fundadora, és present en els llocs on es reuneixen les germanes i on són presents en la seva faceta d’educadores.

De Maria Anna deien que “era molt devota de la Divina Pastora. Quan alguna nena es portava malament la portava davant de la seva imatge per a demanar perdó; després treia dolços del sarró que tenia penjat.”

Tal era la devoció de la mare Mogas que afectuosament cridava a la Divina Pastora “la Suprema Abadessa”. D’ella admirava la seva fidelitat, el model de vida i de lliurament al pla de Déu, la seva consagració a Jesús i la unió amb aquest.

Experiència transcendent

Treballem la dimensió espiritual dels nostres alumnes perquè contemplin la vida com un regal, trobin un gaudi en l'experiència quotidiana, comptin amb un sistema de valors i descobreixin a Jesús, Fill de Déu, com a font que aporta sentit a la seva vida.

Possibilitem als nostres alumnes experiències que els ajudin a escoltar en el seu interior i descobrir tot el que hi ha en ells, a través de la reflexió i de l’educació de la interioritat, del silenci i de l’acostament a la Paraula de Déu.

Oratoris

Els oratoris són una experiència on l'alumnat va, a poc a poc, aprenent la necessitat del silenci interior com a actitud fonamental per a trobar-se amb ells mateixos i amb Déu. És un projecte que incideix en el més profund de l'ésser, en el cor, i ens disposa per a obrir-nos al Misteri de Déu a través de la seva Paraula. S'inicia en 5 anys i té continuació fins a 4t de primària.

Despertar religiós

Els projectes d'ensenyament de la religió en les etapes inicials possibiliten l'aprenentatge significatiu de l'alumnat, partint de les seves experiències i vivències, utilitzant metodologies, tècniques i estratègies que faciliten l'accés als continguts; la utilització de les narracions, l'educació en valors com el respecte, la responsabilitat o la convivència, l'aprendre a pensar… són aprenentatges útils que, unit a un component lúdic i l'estret vincle entre les aules i les famílies, faciliten el desenvolupament de les competències i contribueixen a una formació integral del nostre alumnat. Gràcies al despertar religiós es proposa a les famílies un acostament a Déu, a través dels seus fills/es.

La Bona Nova

Amb aquest projecte pretenem que el professorat i les famílies, a través de la lectura i la reflexió de l'evangeli dominical, comprenguin i entenguin d'una forma més completa el seu context històric, el seu simbolisme i les referències a l'Antic Testament puguin extreure les idees fonamentals del text i les facin vida.

Interioritat

Tenim la responsabilitat, com a Fundació Educativa, de treballar la cerca del sentit, l'experiència i vivència del Misteri que habita a cadascú i en el món que ens envolta. Educar la interioritat és ensenyar a mirar cap a dins i per a això és necessari aprendre a conèixer el món, tenint clar que dins de cadascú també hi ha un món interior per descobrir. La seva cura és fonamental per a l'aprenentatge i el desenvolupament integral; fer-ho, implica acompanyar-los perquè es coneguin, s'acceptin, respectin, prenguin consciència i es responsabilitzin del que succeeix en el seu entorn per a transformar el món que els envolta des de la coherència, el respecte i la solidaritat. Participen en el desenvolupament del projecte d'Interioritat diferents àrees curriculars per a possibilitar l'aprenentatge de l'aprendre a sentir, escoltar, admirar i descobrir des del cor; al mateix temps que dotem al nostre alumnat d'eines que els ajudin a percebre, comprendre, manejar i utilitzar les seves emocions.

Experiència fraterna

Afavorim a les nostres escoles un estil de convivència que aspira a les relacions fraternes basades en el respecte, l’empatia, l’acolliment i la senzillesa, potenciant un ambient de diàleg i de comunicació efectiva i afectiva.

Experiència solidària

Eduquem als nostres alumnes en la presa de consciència de les necessitats alienes, en la compassió i en el compromís per a contribuir altruistament en l’adquisició del bé comú per a totes les persones.

 

Per a això desenvolupem projectes de voluntariat i campanyes solidàries dins i fora de l’àmbit escolar, en els quals els nostres alumnes viuen experiències d’assistència als altres i es comprometen preferencialment amb els més desfavorits.

Experiència de formació en la fe

Eduquem als nostres alumnes perquè aprofundeixin en el misteri de la persona que camina cap a la fe i fomentem el diàleg, fe, cultura i vida a través de l'Ensenyament Religiós Escolar.

Contemplem una pastoral sistèmica i de processos on els nostres alumnes i antics alumnes tenen l’oportunitat d’iniciar un camí de catequesi que els permet créixer en la fe en Crist. Peça fonamental són els educadors, agents de pastoral, als quals ajudem en el seu creixement personal i de fe. Des del projecte de Missió Compartida afavorim la seva identificació amb l’ideari de centre i els animem a què es comprometin en la transmissió dels valors evangèlics i a l’estil educatiu franciscà.

FONDESOL

Fondesol suposa la branca de la nostra CONGREGACIÓ que pretén donar resposta a les necessitats que des d’Amèrica Llatina i Àfrica, principalment, tenen els contextos en els quals estan immersos les germanes que tenen presència en aquests continents. Per a això s’estableixen diferents activitats al llarg del curs que permetin establir aquests llaços de fraternitat a través del finançament de projectes educatius, assistencials i socials a més de beques per a alumnat.