Instal·lacions

A l’Escola Valldaura apostem per generar espais que reflecteixin la nostra passió per educar, la nostra Proposta Educativa i les claus de la nostra visió de la persona i de la societat.