En el següent enllaç trobareu el Pla d'Organització de l'Escola Valldaura per al curs 2020-2021 aprovat pel Consell Escolar 

https://cevalldaura.cat/sites/cevalldaura.cat/files/docs/pla_dorganitzacio_de_centre_2020-2021_aprovat_per_consell_escolar_.docx_1_0.pdf

Destacado: