Aquesta setmana ens unim a la campanya de Mans Unides “Creiem en la igualtat i en la dignitat de les persones”. Posant el focus d'atenció en les dones, “les més pobres entre les pobres”, Mans Unides aposta per un model de desenvolupament que descansi sobre la dignitat de les persones. Fa 60 anys, van ser elles, les dones, les que van declarar la guerra a la fam i ho van recollir en un manifest que urgia a lluitar per la igualtat, els drets i la dignitat.

Diverses activitats s'aniran succeint a les nostres, per a ajudar-nos a prendre consciència sobre la importància d'un repartiment més equitatiu de béns perquè es compleixin en tots els llocs el dret a l'alimentació, a l'educació, a la salut, a l'aigua i el sanejament. D'aquesta manera unirem les nostres mans a les seves per a acollir als pobres i portar esperança, i ens sumarem al repte de fer un món més fratern.


https://www.manosunidas.org/campana/creemos-en-la-igualdad

Destacado: