Aquesta concepció esdevé rellevant en el nostre centre educatiu; dur a terme aquesta metodologia a l’aula permet respondre de forma més adequada a la realitat escolar a tots els nivells educatius, especialment a l’etapa d’Infantil i Primària.


A l’escola potenciem totes les intel·ligències mitjançant tres grans programes: d’Excel·lència física, d’Excel·lència social i d’Excel·lència intel·lectual.

El programa d’Excel·lència física té com a nucli central la Sala d’Estimulació, per on els alumnes d’Educació Infantil passen diàriament amb l'objectiu d'assolir un augment en les connexions neuronals, el desenvolupament del còrtex cerebral i una millora en la connexió dels hemisferis. Els nens i nenes milloren la lateralitat, comencen a escriure utilitzant la mà dominant, milloren la convergència ocular, la focalització, la memòria, la capacitat pulmonar i el desenvolupament psicomotor. El programa consisteix en l'ús dels patrons bàsics de moviment mitjançant el gateig, la braquiació, l'arrossegament, el rodolament i l’equilibri.

  

El programa d’Excel·lència social té com a eix vertebrador els Ateliers.
A l’Atelier es treballa amb una metodologia que fomenta l’entusiasme i les ganes d’aprendre dels nens i nenes. Partint del respecte, l’autonomia i la confiança en les pròpies capacitats pretén despertar allò que porten dins. L’aula, els materials i els diferents espais que es troben els infants estan pensats com una invitació a crear, on la imaginació i la llibertat d’expressió tenen tot el protagonisme.

    

Dins el programa d’Excel·lència intel·lectual trobem els Bits i el treball per Projectes. Els Bits d’intel·ligència són unitats d’informació que presentem als infants d’una manera breu i atractiva, amb la que aconseguim captar la seva atenció. Són estímuls.
Amb els Bits es pretén, d’una banda, donar informació als alumnes i d’altra, afavorir el seu creixement cerebral i la seva maduració neurològica. D’aquesta manera augmentem i estimulem la seva curiositat i les ganes d’aprendre.

El treball per projectes és una metodologia que es basa en oferir canals que puguin ajudar als nens i nenes a pensar per ells mateixos, a investigar, a aprendre dels seus errors i dels seus encerts i d’aquesta manera també a aprendre a ser crítics. Aquests projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l’aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat.

  

Tot plegat ens ha de servir per a millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge, oferint a les nostres professionals l’oportunitat de desenvolupar estratègies didàctiques innovadores que suposen un repte per a l’ensenyament i sobre tot, per a treballar aquelles capacitats més “oblidades” en el currículum actual.
 

Destacado: