Amb la mirada posada en l'horitzó de la Pasqua, iniciem el camí de la quaresma amb un somriure. Amb la imposició de la cendra comencem un període de conversió on ens adonem de la nostra petitesa. Girem-nos cap a Crist en aquest temps de conversió, i reprenguem la seva amistat.

Destacado: