Español
PROFESSORA DE L'ESO I BATXILLERAT
PROFESSORA DE L'ESO
TUTORA DE 1R D'ESO - PROFESSORA DE L'ESO - MESTRA DE PRIMÀRIA
TUTORA DE 2n D'ESO - PROFESSORA DE L'ESO
PROFESSOR D'ESO I BATXILLERAT
PROFESSORA DE L'ESO
PROFESSORA D'ESO- DEPARTAMENT PSICOPEDAGÒGIC ESO I BATXILLERAT
MESTRA DE PRIMÀRIA
TUTORA DE 1R DE BATXILLERAT - PROFESSORA D'ESO I BATXILLERAT
TUTORA DE 1R DE BATXILLERAT - PROFESSORA D'ESO I BATXILLERAT
TUTORA DE 3R D'ESO - PROFESSORA D'ESO
TUTOR DE 4T D'ESO - PROFESSOR D'ESO I BATXILLERAT
TUTOR DE 3R D'ESO - PROFESSOR D'ESO
TUTOR DE 4T D'ESO - PROFESSORA DE L'ESO I BATXILLERAT
TUTOR DE 2N DE BATXILLERAT - PROFESSOR D'ESO I BATXILLERAT
TUTORA DE 2N DE BATXILLERAT - PROFESSOR D'ESO I BATXILLERAT
TUTORA DE 6è DE PRIMÀRIA
TUTORA DE 6È DE PRIMÀRIA
TUTORA DE 5È DE PRIMÀRIA
TUTORA DE 5È DE PRIMÀRIA - COORDINADORA CICLE SUPERIOR EP