Español
DIRECTORA GENERAL - DIRECTORA PEDAGÒGICA INFANTIL I PRIMÀRIA - MESTRA DE PRIMÀRIA
SOTS DIRECTORA - DIRECTORA PEDAGÒGICA DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT - PROFESSORA D'ESO I BATXILLERAT
CAP D'ESTUDIS DE BATXILLERAT - PROFESSOR DE BATXILLERAT
CAP D'ESTUDIS INFANTIL I PRIMÀRIA - MESTRA DE PRIMÀRIA
COORDINADORA D' INFANTIL - MESTRA D' INFANTIL
COORDINADORA DE PASTORAL - TUTORA DE 1r A DE PRIMÀRIA
ADMINISTRADOR
EQUIP DE TITULARITAT - DIRECTOR DE ZONA
PROFESSORA DE L'ESO I BATXILLERAT
TUTORA DE 1r D'ESO- PROFESSORA DE L'ESO I BATXILLERAT
MESTRA DE PRIMÀRIA
PROFESSOR DE L'ESO
MESTRA DE PRIMÀRIA
MESTRE DE PRIMÀRIA
MESTRE DE PRIMÀRIA
MESTRA D'INFANTIL
MESTRA D'INFANTIL