Fa tres anys l’Escola Valldaura va apostar pel mètode d’aprenentatge cooperatiu per tal que els nostres alumnes treballessin en equip per assolir objectius comuns. De tots és ben sabut el proverbi africà "Si vols arribar ràpid, ves tu sol, però si vols arribar lluny, ves-hi acompanyat".

Podem anomenar molts avantatges d’aquesta metodologia: el desenvolupament de les habilitats intel·lectuals d’alt nivell, la responsabilitat, la flexibilitat, la motivació, l’aprenentatge significatiu, l’acceptació de la diferència d’opinió, l’ajuda a qui ho necessita, la integració dels que tenen Necessitats Educatives Especials….

En definitiva, es tracta que cadascú aprengui a donar el millor d’ell mateix per tal que l’equip funcioni i així tots els seus membres puguin participar i assolir el nivell que demana l’assignatura.
 

Destacado: