• Director General:  Elisabet Olivé Salvo
 • Sotsdirectora: Mar del Castillo Nesweda
 • Administrador: David Hurtado Isalt
Català

L'Equip Directiu està format per:

 • Director General: Elisabet Olivé Salvo
 • Sotsdirectora: Mar del Castillo Nesweda
 • Administrador: David Hurtado Isalt
 • Cap d'Estudis d'Educació Infantil i Primària: Anna Orell Gelonch
 • Coordinadora de Infantil: Fanny Morales Martínez
 • Cap d'Estudis de l'ESO: Marta Cócera Núñez
 • Cap d'estudis de Batxillerat: Xavier Rodríguez Cámara
 • Coordinadora de Pastoral: Gemma Esquirol Quílez

El Consell Escolar és l'òrgan representatiu de la Comunitat Educativa de l'Escola, i exerceix les seves funcions en el respecte als drets dels Pares dels alumnes, dels Professors/es, dels Alumnes, del Personal d'Administració i Serveis i de l'Entitat Titular. 

 • Educació Infantil: Fanny Morales Martínez
 • Cicle Inicial d'Educació Primària: Gemma Dantí Bosch
 • Cicle Mitjà d'Educació Primària: Sandra Belber Camacho
 • Cicle Superior d'Educació Primària: Maribel Vargas Pérez
 • 1r i 2n d'Educació Secundària Obligatòria: Santiago Lillo García
 • 3r i 4t d'Educació Secundària Obligatòria: Anna Coca
 • Batxillerat: Mar Las Heras Muñoz
 • Pastoral: Gemma Esquirol Quílez
 • ESO:
  • Científic-Tecnològic-Matemàtic: Ruth López
  • Llengues-Humanitats-Ciències Socials: Irene Sánchez 
  • Expressió: Ferran Piniés
 • Batxillerat:
  • Científic-Tecnològic-Matemàtic: Mar Las Heras
  • Llengues-Humanitats-Ciències Socials: Raquel Ubàguls
 • Orientació:
  • Infantil i Primària: Jazmín Infante
  • Secundària i Batxillerat: Laura Canseco
 • Multilingüe:
  • Infantil i Primària: Gal·la Ferran Serafini
  • Secundària i Batxillerat: Núria Ruiz
 • IIMM i Estimulació primerenca: Fanny Morales, Anna Orell i Marta Hernández
 • ACCA:  Anna Coca i Conxi Moli
 • PBL/Flipped Classroom: Liliana García
 • Interioritat: Eugènia Touceda