"COMPTA AMB MI"

 

 

 

 

Un nen bufa per a fer girar un molinet. El molinet tan sols es mou si bufa l’aire, ja sigui vent, ja sigui que nosaltres el fem girar. En el nostre cartell, el noi s'uneix al vent per a fer-lo girar. Vent i noi s s’uneixen, col•laboren perquè les aspes girin amb més força: COMPTA AMB MI!

 

És un treball en equip: l'aire, el vent, l'alè, provoquen el moviment. Perquè el meu grup funcioni, tingui moviment, cadascú ha de bufar. No podem quedar-nos immòbils, ni anar en contra… Hem de crear llaços, una autèntica unió, i bufar units i sincronitzats, com els membres d’una família, creant FRATERNITAT.

 

A més a més, l'aire, el vent, són símbols de l'Esperit Sant. L’alè que va inspirar a les primeres comunitats cristianes a compartir i portar el missatge de Jesús. Va ser el motor que va ser present també en les primeres comunitats de germanes al voltant de María Anna. Gràcies a la seva acció, la família de Franciscanes Ana Mogas continua la seva marxa, com una autèntica família, portant a través de les nostres ESCOLES el missatge de l'amor de Déu.


  

Cada curs escolar, el conjunt d’escoles que pertanyen a la Fundació Educativa Franciscanes Ana Mogas treballa un objectiu general que dóna unitat a la nostra tasca educativa. En aquest curs 2020-21, i seguint els valors destacats en la nostra Proposta Educativa, i que anem treballant de manera periòdica, ens correspon aprofundir en el valor de la FRATERNITAT.

Com a membres d'una comunitat educativa que segueix l'espiritualitat franciscana ens comprometem a educar als nostres alumnes en el comportament fratern, tal com queda recollit en la nostra Proposta Educativa on s'afirma que a les nostres escoles ha de regnar un estil de convivència que aspiri a unes relacions fraternes basades en el respecte, l'empatia, l'acolliment i la senzillesa. (2.1 PE).

És per això que nostres alguns dels nostres projectes pastorals van encaminats a conrear l'experiència fraterna, que ajuda a identificar-nos com a membres actius d'una família, la de María Ana, cridats a ser agents actius en la construcció del Regne de Déu, des del carisma rebut.


Per això, concretem el nostre objectiu en:

 

“Reconèixer-nos, a imatge de Déu Pare, éssers fraterns i integrats en la Creació,
fonamentant les nostres relacions en l'amor, la llibertat i la justícia”.

 

 

Com a objectius específics que hem de desenvolupar durant tot el curs:

  • Aprofundir en els trets que ens vincula a la família carismàtica de María Ana Mogas, vivint el regal de la fraternitat, com a centre fonamental de les nostres relacions interpersonals.
  • Reconèixer al proïsme com un germà, que es mereix el nostre respecte, comprensió i suport, tenint especial predilecció pels més vulnerables.
  • Estendre, com a franciscans, el sentit fratern a tots els éssers creats, respectant-los i cuidant-los. 
Català