Durant aquest temps litúrgic hi ha un símbol que ens acompanya cada diumenge: la Corona d'Advent. Encara que d'origen pagà, l'Església la va adoptar com a missatge anunciador de la vinguda de Crist.


La seva forma circular recorda l'amor inesgotable de Déu i la seva realitat infinita. Aquest amor de Déu als homes no acaba mai, i també ha de ser-ho recíprocament. A més, seguint el manament que Crist ens va deixar, aquest amor ha de manifestar als nostres germans i ser tots un.

La Corona d'Advent està formada per branques verdes. Aquestes branques, generalment de fulla perenne, representen l'esperança i la vida que trobem en Jesús.

Sobre ella, se situen quatre espelmes, generalment tres morades i una de rosa. I és que, si per alguna cosa es caracteritza la Corona d'Advent, és per ser un símbol de llum. Cada vegada que ens acostem més a Déu, hi ha més llum en la nostra vida, per això cada diumenge encenem una espelma, perquè, el que és “Llum del Món”, il·lumini amb la seva presència la nostra vida.

Una d'aquestes quatre espelmes és rosa. El morat en la litúrgia representa la vigília, però el rosa és símbol d'alegria. Aquesta espelma s'encén el Tercer Diumenge d'Advent o de “Gaudete”. Aquest diumenge significa un alt en el camí. Durant tot l'Advent els cristians esperem la nova Vinguda del Salvador, i per a això prenem una actitud d'alerta, vigilant. Però el Tercer Diumenge reflexionem sobre el fet mateix del Naixement del Nen Jesús. Per això ens alegrem, (“gaudete” en llatí significa “alegreu-vos”).

El que la nostra aventurera Mara troba en el bosc, és aquesta espelma rosada, que s'encendrà aquest tercer diumenge perquè aviat naixerà el Redemptor.