Som una Fundació Educativa de 18 escoles concertats a Espanya, que busca la formació integral cristiana dels nostres alumnes. Apostem per la innovació i el bilingüisme, en un ambient de confiança entre alumnes, professors i famílies.

Escoles que neixen al voltant de la persona de MªAnna Mogas, Fundadora, de les germanes Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor. La Congregació té el seu orgien a Ripoll, a l'any 1850 i creix fins a dia d'avui, que s'extén per onze països de tres continents, Europa, Amèrica i Àfrica.

Actualment formem una família carismàtica, la família de Maria Anna Mogas, integrada per germanes i laics, que comparteixen la seva espiritualitat i carisma, i assumeixen la missió que ella va iniciar.

 


 

Català

“L'acció educativa integral en fidelitat a l'estil franciscà de Maria Anna Mogas”

La Missió dels centres educatius de les Franciscanes Missioneres de la Mare del Diví Pastor, d'acord amb la Proposta Educativa, es fonamenta:


“En l'acció educativa integral, en la concepció cristiana de la persona, del món i de la història, participant en la missió evangelitzadora de l'Esglèsia, al voltant a un Projecte Educatiu inspirat en Jesús i el seu Evangeli, en una societat plural, amb actitut dialogant i oberta a altres àmbits, cultures i religions; en fidelitat a l'estil franciscà de Maria Anna Mogas".

"Excel·lència, Innovació y Sostenibilitat”

Som centres referents i innovadors, reconeguts i valorats en el nostre entorn per el compromís per anticipar-nos i donar resposta als canvis i desafiaments que planteja la societat.

Per això, els centres educatius col·laborem estretament, establint sinergies per a garantir el cumpliment de l'estratègia institucional desplegada en cada una de les següents línies de visió:

 

ALUMNES “Preparats per transformar la societat"

Som escoles que satisfan continuament i de forma personalitzada les necessitats educatives dels nostres alumnes en els àmbits acadèmics, personals, socials i trascendentals, per a que siguin persones competents, obertes a altres cultures, íntegres, solidàries, coherents i compromeses amb la transformació de la societat des dels valors franciscans.

 

FAMÍLIES “Implicades i participatives"

Des del Projecte Educatiu que compartim, conseguirem augmentar la satisfacció i implicació de les nostres famílies, afavorint la seva participació en la vida de la nostra escola.

 

ENTORN "Sòlida imatge Institucional"

Transmetem una sòlida imatge institucional basada en la responsabilitat social, el servei a la persona, la defensa de la vida i el respecte al medi ambient a través d'estratègies de comunicació adecuada que afavoreixen la col·laboració i l'aliança amb altres institucions.

 

CENTRE “Excel·lència en la nostra Gestió”

Assegurem l'excel·lència en la nostra gestió sent eficaços en la consecució dels objectius estratègics, i eficients en l'utilització dels recursos disponibles per aconseguir-los, sota critèris de sostenibilitat econòmica, social i medi ambiental.

 

EQUIP “Competent y compromès"

Millorem continuament la competència dels nostres equips, constituïts per persones creatives i compromeses amb la innovació, les TIC i l'excel·lència plurilingüe, que anticipen i animen la Misió Compartida i que conformen un grup humà compromès, en un clima de proximitat i col·laboració.

  • Obertura a la trascendència.
  • La senzillesa i la proximitat en les relacions personals.
  • El sentit de la responsabilitat.
  • La creativitat i l'esperit crític.
  • L'admiració, el respecte i el compromís amb la natura i amb la vida.
  • La justícia i la solidaritat amb els més necessitats.
  • La fraternitat i l'alegria.
  • La promoció de la Pau.
  • El compromís per la sostenibilitat.