GRUPS ANAMO


ANAMO són els grups cristians dels centres de les Franciscanes de la Mare del Diví Pastor, tenen com a objectiu fomentar el treball en grup, la sensibilitat social i el creixement personal dels alumnes amb un enfocament des dels valors de la fe cristiana. ANAMO s’inspira en els trets d’identitat franciscans i parteix de la realitat dels nostres alumnes, de les seves experiències i vivències.

 

LA METODOLOGIA DE TREBALL ÉS

  • Els alumnes formen grups segons el seu curs escolar a partir de 5è d’EP fins a 2n de Batxillerat.
  • Els monitors dels grups són professors voluntaris i ex alumnes que comparteixen el seu temps i experiències amb els alumnes.
  • Reunions setmanals que es realitzen dijous al migdia dins del centre educatiu
  • Trobades, altres activitats de grup i convivències. Es tracta de moments importants que ajuden a enriquir la vivència diària de forma joiosa i comprometedora. En elles, reflexionem a través de dinàmiques i jocs la necessitat de tenir present i de posar-los en pràctica diferents valors: la generositat, el respecte, l'escolta, la convivència, la sinceritat, la gratuïtat, etc.A més aquestes activitats creen llaços de comunió entre alumnes de diferents cursos i amb altres grups provocant així una major identificació amb el procés i els seus objectius.
  • Celebracions. Al llarg del curs realitzem les celebracions dels diferents temps litúrgics en què participen tots els grups d’ANAMO. A la celebració d’inici de curs es fa entrega dels símbols de cada etapa (el passaport, la polsera de cordó i l’ANAMOBOX).

 

                                                                                                           

Català