Fa uns dies, la nostra escola va iniciar el procés de renovació de la meitat dels membres del Consell Escolar del sector de famílies, alumnes, professorat i PAS.

 

El Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre, determinat per la Llei d’educació de Catalunya. La funció principal del consell escolar és debatre i aprovar tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre, com ara el projecte educatiu, la programació general o la memòria econòmica, entre d’altres. En el cas dels centres de titularitat concertada, el Consell Escolar debat, avalua i aprova els temes a proposta de la titularitat del centre.

 

El Consell Escolar està format per persones de diferents àmbits de la comunitat educativa: director/a del centre, representants de la titularitat, del professorat, del PAS, de les famílies i de l’alumnat a partir de 1r d’ESO.

 

Us animem a participar en aquestes eleccions per la renovació del Consell Escolar de la nostra escola, amb l’objectiu d’enfortir els projectes educatius i que la comunitat educativa, al mateix temps, senti com a propi el projecte i el centre.

 

El dia de les votacions del sector dels alumnes serà el proper dimarts 27 en horari lectiu i de les famílies serà el mateix dia, el 27 de novembre de 17,00 a 20,00

 

Us esperem a tots

Destacado: