La última setmana de l'Advent durarà menys de tres dies. Però en SAI ha volgut acomiadar-se de tots nosaltres convidant-nos, com en l'Evangeli d'aquest diumenge, al fet que deixem entrar a Jesús a la nostra casa i que per mitjà de la nostra fe sentim l'alegria d'aquell Nen que neix a Belém.

EVANGELI SEGONS SANT LLUC 1: 39-45
Per aquells dies Maria se n’anà decididament a la Muntanya, a la província de Judà, entrà a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria el nen saltà dins les seves entranyes i Elisabet, plena de l’Esperit Sant, cridà amb totes les seves forces: «Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes. Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor vingui a visitar-me? Mira: tan bon punt he sentit la teva salutació, el nen ha saltat d’entusiasme dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut! Allò que el Senyor t’ha fet saber, es complirà.»
 

Destacado: