CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA PER AL CURS 2021-2022

 

Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària

del 15 al 24 de març de 2021

Educació Secundària Obligatòria (ESO)

el 17 al 24 de març de 2021

Batxillerat

de l'11 al 17 de maig de 2021

 

Per Educació Infantil, Primària i ESO

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 19 d'abril de 2021.

- Termini de reclamació de la puntuació provisional: del 20 al 26 d'abril de 2021 utilitzant l'eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

- Publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 30 d'abril de 2021.

- Sorteig del número de desempat: 5 de maig de 2021, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d'Educació (Via Augusta, 202, Barcelona).

- Publicació de la llista ordenada: 7 de maig de 2021.

- Període d'ampliació de peticions per a les sol·licituds de preinscripció sense assignació (assignació d'ofici): del 26 al 28 de maig de 2021, ambdós inclosos.

- Publicació de l'oferta final: 4 de juny de 2021.

- Publicació de les llistes d'alumnes admesos i, si escau, de la llista d'espera: 7 de juny de 2021.

- Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al segon cicle de l'educació infantil, a l'educació primària o al primer curs de l'ESO: del 14 al 18 de juny de 2021, ambdós inclosos.

 

 

ÀREA D'INFLUÈNCIA 

En el següent link podeu consultar si l'Escola Valldaura pertany a la vostra àrea d'influència

https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/informacio_general_matriculacio/arees_influencia/consulta_de_centres_educatius#/cerca

Català