Català
PROFESSORA DE L'ESO
TUTORA DE 6È B DE PRIMÀRIA
TUTORA DE 6È A DE PRIMÀRIA - COORDINADORA CICLE SUPERIOR EP
TUTORA DE 3R B DE PRIMÀRIA
TUTORA DE 4T A DE PRIMÀRIA
TUTORA DE 1R B DE PRIMÀRIA
TUTORA DE 1R A DE PRIMÀRIA - COORDINADORA CICLE INICIAL EP
TUTORA DE 2N B DE PRIMÀRIA
TUTORA DE 4T B DE PRIMÀRIA
TUTORA DE 3R A DE PRIMÀRIA - COORDINADORA CICLE MITJÀ EP
TUTORA DE P3 A
TUTORA DE P5 A
TUTORA DE P5 B
TUTORA DE P4 B
TUTORA DE P4 A
MESTRA DE PRIMÀRIA
MESTRE DE PRIMÀRIA