Requisits:

Estudiants de 1r curs de Batxillerat que han obtingut una nota mitjana de 5,50 punts a 4t. d’ESO.
Estudiants de 2n curs de Batxillerat que han superat totes les assignatures del curs anterior, amb excepció d’una.

Entregar resguard de la sol·licitud de beca a secretaria abans del 1 d’Octubre.

Tota aquesta informació la podreu trobar a:
www.cevalldaura.cat


Sol·licituds de la beca:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiant...
 

Destacado: