BATXILLERAT DUAL


Els alumnes de l'escola tenen l'oportunitat de cursar el BATXILLERAT DUAL AMERICÀ a partir de 2n de l'ESO. Amb aquest programa, els alumnes estan matriculats simultàneament en una High School dels EEUU compartint les matèries amb alumnes internacionals.


El Programa Diploma dual es realitza 100% Online i els alumnes han de cursar un total de 6 crèdits estatunidencs gràcies al conveni signat amb "Academica Corporation".

 


Són molts els valors i avantatges que aporta el Diploma Batxillerat DUAL Internacional, resaltant tres objectius principals. A més a més, en acabar el programa els alumnes obtenen el títol homologat de nivell C1. 

 

* Immersió lingüística, 100% en anglès, curriculars, professors, en un entorn d'estudi i treball.
* Immersió Tecnològica, 100% online, plataformes, eines, comunicacions...
* Immersió Personal, en la gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l'alumnes per l'estudi i treball.

 

Us convidem a consultar els documents on es presenta aquesta gran oportunitat pels nostres alumnes

Presentació Batxillerat dual

Condicions econòmiques 2021-2022


 

Destacado: