Català

Acollida Matinal

Per tal de donar resposta a les necessitats i col·laborar en la conciliació de la vida laboral i familiar, l’escola disposa del servei d’acollida matinal per aquelles famílies que necessiten deixar els seus fills al centre abans de l’horari lectiu.


De 8:00 a 9:00 l’escola estarà oberta per rebre els alumnes que necessitin aquest servei.


Preus curs 2018-2019:

  • 3,89€ / dia
  • 41,20€ / mes sencer

 

Les responsables del servei d'Acollida Matinal són:

Yolanda Montoya

Rocío Castaño

 

Projecte d'acollida matinal