1. Introducció

L'objectiu d'aquest document és establir i regular les normes d'ús del lloc web www.cevalldaura.cat (d’aquí en endavant el "Lloc"), entenen per Lloc totes les pàgines i els seus continguts propietat de COLEGIOS FRANCISCANAS MISIONERAS DE LA MADRE DEL DIVINO PASTOR (en endavant "FMMDP") a les quals es pot accedir mitjançant el domini www.cevalldaura.cat i els seus subdominis.

2. Titularitat del lloc Web

El titular d'aquest WEB és COLEGIOS FMMDP amb domicili a Calle Fuentechica, 17, 28034, Madrid i CIF: R2802033G.. Podeu contactar amb nosaltres en els següents números de telèfon o correu electrònic: Tel. 933591395, correu electrònic: direccio@cevalldaura.cat.

3. Condicions d'accés

L'ús del Lloc, implica l'acceptació plena per l'usuari d'aquestes condicions, per la qual cosa si està en desacord amb el contingut del mateix ha d'abstenir de fer ús del web, així com els serveis que ofereix. COLEGIOS FMMDP es reserva el dret d'efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent modificar, suprimir o incloure, sense avís previ, nous continguts i/o serveis, així com la manera com són presentats i localitzats i les condicions de ús del web.
L'usuari accepta que l’accés i ús del web i els continguts inclosos es porta a terme lliurement i conscientment, sota la seva pròpia responsabilitat i en conseqüència es compromet a:

No utilitzar el web per realitzar activitats contràries a la Llei , a la moral, a l'ordre públic, en general i fer un ús just i honest d'acord amb aquestes Condicions Generals, així com abstenir-se de fer qualsevol acte que pogués produir algun dany, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el web i/o impedir l’ús normal i la utilització per part de la resta d’usuaris


No manipular o alterar qualsevol contingut del lloc web sense el consentiment exprés i per escrit de la titularitat. Qualsevol alteració, modificació o manipulació sense el consentiment del seu titular, eximeix aquest de qualsevol responsabilitat.


No reproduir, copiar, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es tingui la preceptiva autorització de la titularitat dels corresponents drets o això resulti permès legalment; així com suprimir, eludir o manipular el Copyright i altres les dades identificatives de COLEGIOS FMMDP o els seus titulars incorporats els continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanismes d'informació que podria incloure contingut revisat.


No Introduir o difondre en el lloc web programes de dades (virus o qualsevol tipus de software de caràcter nociu) susceptibles de causar danys al web.


COLEGIOS FMMDP no garanteix la disponibilitat i continuïtat del lloc web i no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin sorgir, ni dels defectes tècnics, inclosos virus o altres elements lesius, de qualsevol naturalesa, derivats de l’ús de la informació i de les matèries contingudes en el web
   

4. Ús de cookies

Per tal de proporcionar un millor servei, COLEGIOS FMMDP podria emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari petits fitxers d’informació coneguts com cookies, que poden ser utilitzats per al bon funcionament d'alguns dels serveis que s’ofereixen, així com per realitzar estadístiques d'ús, diagnosticar problemes al web i per l'administració d'alguns dels serveis oferts.

En el cas d’utilitzar cookies s'establirà una política independent que apareixerà en el mateix lloc que la resta d'informació legal de www.cevalldaura.cat Per limitar o restringir l'admissió de cookies al vostre ordinador, l'usuari pot configurar el seu navegador a aquests efectes.
 

5. Responsabilitats

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que les escoles FMMDP o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals és sotmesa per les presents condicions generals. COLEGIOS FMMDP no assumeix cap responsabilitat ni fa cap control sobre possibles hiperenllaços que conté el web a continguts externs; si més no, retirarà aquells enllaços que incloguin contingut il·lícit, tan aviat com es conegui.

6. Propietat Intel·lectual i Industrial

L'usuari reconeix que tots els continguts del lloc web i, en particular, de la informació i materials, l’estructura, selecció, ordenació i prestació de continguts, programes i desenvolupament d'aplicacions utilitzats en relació amb ells, estan protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial de la titularitat o, si escau, per terceres persones.

En cap cas l'accés o la seva utilització per part de l'usuari implicarà cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a l'efecte per part de COLEGIOS FMMDP o del tercer titular dels drets afectats.

COLEGIOS FMMDP és titular dels elements que integren el disseny gràfic del seu lloc web, menús, botons de navegació, codi, text, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut de la pàgina web o, en altres casos, disposa de la corresponent autorització per a l'ús d'aquests elements

Totes les marques, noms comercials o signes distintius que apareixen en aquesta pàgina són propietat de COLEGIOS FMMDP i/o de terceres empreses. Utilitzar-los o descarregar permanentment, copiar o distribuir-los per qualsevol mitjà sense el consentiment del seu propietari obligatori està prohibit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que algun dels continguts s'ha introduït en el lloc web violant els seus drets de la propietat intel·lectual o Industrial trametrà una notificació a COLEGIOS FMMDP identificant-se ell mateix i el titular dels drets de propietat industrial o intel·lectual suposadament infringits, proporcionant títol o acreditació de la representació dels drets esmentats.
 

7. Protecció de dades

En compliment de l'article 5 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD"), les escoles FMMDP, informen que les dades personals que ens heu facilitat a través de qualsevol formulari electrònic que apareix en el nostre lloc Web, així com aquelles dades que les escoles FMMDP accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte o qualsevol transacció o operació realitzada a través de la web www.cevalldaura.cat , seran recollides en un fitxer del qual és responsable de COLEGIOS FMMDP, amb domicili en Calle Fuentechica, 17, 28034 Madrid on vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions que preveu la pròpia LOPD.
En cas de no emplenar els camps obligatoris que estan en qualsevol formulari de registre electrònic pot tenir com a resultat que les escoles FMMDP no pugui atendre a la seva sol·licitud

Les finalitats de la recollida de les seves dades personals són les que particularment s'indiquin en cadascuna de les pàgines on apareix el formulari de registre electrònic.
Com a norma general, les dades personals que proporcioneu s'utilitzaran per respondre les seves peticions d'informació, així com per informar-vos sobre les noves activitats, productes i serveis.
El consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, encara que no tenen efecte retroactiu. Si al completar les seves dades en un formulari ha manifestat la seva voluntat de rebre informació via correu electrònic, també consent que li enviem comunicacions comercials per mitjans electrònics segons el que exigeix la Llei de serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.
 

8. Confidencialitat

Tota informació que qualsevol de les parts comuniqui o faciliti a l’altra o a la que tinguin accés qualsevol d’elles, serà considerada confidencial i no podrà ser divulgada, mostrada, reproduïda, copiada, discutida amb tercers, ni utilitzada per cap de les parts per a fins aliens als que motivarem la seva comunicació.

9. Legislació aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals es regiran per les disposicions de la legislació espanyola. Per les qüestions que poguessin suscitar entre les parts sobre la interpretació i aplicació d'aquest document, ambdues parts acorden expressament i amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.


COLEGIOS FMMDP
Avís legal Condicions Generals d'ús.


© Copyright COLEGIOS FMMDP. Tots els drets reservats.
 

Espanyol